8 Січня 2019

5 кроків до безперервності бізнесу

Сучасний стан розвитку бізнесу характеризується все більш складними умовами існування. Кількість інформаційних атак та загроз, викликані зовнішніми та внутрішніми чинниками, зростає. А це, в свою чергу, негативно відбивається на життєздатності компанії, відповідно порушується функціональність усіх її бізнес процесів та паралізується робота організації в цілому. Останнім часом, все більше компаній стикаються із необхідністю комплексного захисту своїх ресурсів. Зростає потреба у підвищенні надійності технологій, що забезпечують функціонування найважливіших бізнес процесів, потреба у забезпеченні максимально повної функціональності компанії, а також у мінімізації ризиків втрати важливої інформації. Одним словом – усе це зводиться до вирішення єдиного питання – питання безперервності бізнесу.

У розвинених країнах організації вже давно впроваджують різні технології забезпечення безперервності бізнесу як у кризових, так і в більш ймовірних непередбачених ситуаціях. Рівень зростання таких компаній складає 25% на рік, а це означає, що питання інформаційної безпеки є наразі дуже актуальним у сфері бізнесу. Тому сьогодні ми підготували для Вас 5 важливих елементів, які допоможуть побудувати надійну систему безперервності Вашого бізнесу.

Етап 1 – Оцінка ризиків

Під оцінкою ризиків маємо на увазі виявлення подій, які можуть призвести до втрати чи порушення діяльності підприємства. Ця функція допомагає ідентифікувати можливі загрози та небезпеки, які можуть чатувати на Вашу компанію, джерела та наслідки їх негативного впливу, виявити вразливі місця компанії і її систем, а також визначити основні фактори, які породжують ці ризики. Тобто тут враховуються такі 3 основні задачі: ідентифікація ризику (виявлення витоків потенційних небезпек, які можуть загрожувати Вашій компанії), аналіз ризику (вивчення інформації про ризики) та порівняльна оцінка ризику (метою є визначити тип ризику і його значущість).

Етап 2 – Аналіз підприємства

Даний етап передбачає збір необхідної інформації для розставлення пріоритетів серед послуг та продуктів, які призначені для клієнтів компанії. На основі зібраних даних, Ви зможете відповісти на наступні запитання: «Які бізнес – задачі для Вас є пріоритетними?», «Які продукти та послуги створюються в результаті виконання цих бізнес-цілей?», «Що потрібно враховувати при досягненні важливих бізнес-цілей?», «Скільки часу потрібно на виконання даних задач?», «Який, на Вашу думку, є допустимий рівень ризику?». Отримані відповіді допоможуть Вам на наступному етапі обрати правильну стратегію забезпечення безперервності Вашої компанії.

Етап 3 – Вироблення стратегії

Після ретельного аналізу Ваших основних послуг та ресурсів, необхідно розробити чітку стратегію вирішення технічних та організаційних задач. Ваша стратегія безперервності бізнесу повинна враховувати такі основні пункти як безпека співробітників, забезпечення їх робочими приміщеннями, технічними засобами, необхідними матеріалами, а також забезпечення взаємозв’язку з клієнтами, бізнес-партнерами та іншими сторонами. Кожен з цих пунктів повинен мати свою власну стратегію для досягнень цілей, зазначених на другому етапі.

Етап 4 – Розробка та впровадження планів

Плани управління безперервності бізнесу діляться на такі три основні пункти:

  1. Реагування на надзвичайні ситуації – передбачає чіткий план дій, якого необхідно дотримуватись у випадку виявлення інциденту.
  2. Управління інцидентами – визначає методи, направлені на зменшення або усунення ситуацій, які можуть призвести до призупинення IT- послуг.
  3. Відновлення діяльності – передбачає план дій, якому потрібно слідувати для того, щоб відновити роботу організації.

Етап 5 – Тестування і перегляд планів

Тестування планів проводиться з метою перевірки дієздатності планів у тих чи інших критичних ситуаціях, в які може потрапити компанія, а також з ціллю перевірки технічного забезпечення і отримання необхідних знань та навиків. Після проведення тестування складається звіт, який має включати сценарії і результати тестування, а також поради з вдосконалення планів безперервності бізнесу.

Управління безперервністю бізнесу сьогодні вважається найбільш актуальним напрямком, який динамічно розвивається серед сучасних компаній. Це й не дивно, адже дана система, створена на основі цих 5 етапів, надасть компаніям змогу заздалегідь підготуватися та розробити порядок дій для забезпечення повноцінного функціонування своєї інфраструктури. І пам’ятайте, що забезпечення безперервності бізнесу головним чином передбачає комплексний підхід до питання, де від кожної частинки бізнесу (персонал, служба безпеки, інформаційні технології) залежить ефективність та життєздатність Вашої компанії.

044 223 8497

Кловський узвіз, 7

info@indevlab.com