25 Травня 2021

Що таке Agile розробка?

Agile – це підхід до розробки ПЗ (програмного забезпечення), який підкреслює необхідність поетапної роботи, спільної роботи команди, безперервного планування і безперервного навчання.

Автори Agile Manifesto вибрали «Agile» в якості ярлика для всієї цієї ідеї, тому що це слово являло адаптивність і реакцію на зміни, які були так важливі для їх підходу .

Якщо не вдаватися в технічні деталі, то Agile — це не методологія, а збірна назва різних методик і підходів до управління, які:

 1. Фокусують команду на потребах і цілях клієнтів.
 2. Спрощують оргструктуру та процеси.
 3. Пропонують роботу короткими циклами.
 4. Активно використовують зворотний зв’язок.
 5. Припускають підвищення повноважень співробітників.
 6. Мають у своїй основі гуманістичний підхід.
 7. Не є кінцевим станом, а, скоріше, спосіб мислення і життя.

Agile-методи або Agile-процеси зазвичай сприяють процесу управління проектами, який заохочує філософію лідерства, яка заохочує командну роботу, самоорганізацію та підзвітність. Гнучка розробка відноситься до будь-якого процесу розробки, який узгоджується з концепціями Agile Manifesto. 

Agile Manifesto містить 4 основні ідеї і 12 принципів. Примітно, що Agile Manifesto не містить практичних порад.

Основні ідеї:

 • люди і взаємодія важливіше процесів та інструментів;
 • працюючий продукт важливіше вичерпної документації;
 • співпраця з замовником важливіше узгодження умов контракту;
 • готовність до змін важливіше проходження початкового плану.
 • Принципи, які роз’яснює Agile Manifesto:
 • задоволення клієнта за рахунок ранньої та безперебійної поставки цінного програмного забезпечення;
 • привітання змін вимог навіть у кінці розробки (це може підвищити конкурентоспроможність отриманого продукту);
 • часта постачання робочого програмного забезпечення (кожен місяць або тиждень або ще частіше);
 • тісна, щоденне спілкування замовника з розробниками протягом всього проекту;
 • проектом займаються мотивовані особи, які забезпечені потрібними умовами роботи, підтримкою і довірою;
 • рекомендований метод передачі інформації — особиста розмова (обличчям до обличчя);
 • працює програмне забезпечення — кращий вимірювач прогресу;
 • спонсори, розробники і користувачі повинні мати можливість підтримувати постійний темп на невизначений строк;
 • постійну увагу поліпшенню технічного майстерності і зручного дизайну;
 • простота — мистецтво не робити зайвої роботи;
 • кращі технічні вимоги, дизайн та архітектура виходять у самоорганізованої команди;
 • постійна адаптація до мінливих обставин. Команда повинна систематично аналізувати можливі способи поліпшення ефективності і відповідно коригувати стиль своєї роботи.

Agile Development – одне з ключових слів в індустрії розробки програмного забезпечення, яке являє собою спосіб управління проектами розробки програмного забезпечення. Замість конкретного методу розробки програмного забезпечення, це загальний термін для набору методів і практик, заснованих на цінностях і принципах, виражених в Agile Manifesto.

044 223 8497

Кловський узвіз, 7

info@indevlab.com